Articole

 

Modificarea salariu minim pe economie începând cu 1 Octombrie 2023 publicat în Monitorul Oficial 877 din 28.09.2023.

Modificarea salariu minim pe economie începând cu 1 Octombrie 2023 publicat în Monitorul Oficial 877 din 28.09.2023.

Prin HG 900 din 28.09.2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 din Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare astfel, acesta va fi de 3.300 lei lunar, fără a include sporuri și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru, în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 19,960 lei/oră.

Aceste prevederi nu se aplică în sectorul agricol și industria alimentară, fiind aplicabile prevederile art. III din Legea, nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Nerespectarea prevederilor de către societăți, constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 din Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare, și atrage anularea acordării facilităților fiscale și recalcularea contribuțiilor și a impozitului.