Articole

 

Bilantul trimestrial (Situati financiare intermediare) – cine poate sa le intocmeasca, coditii.

Bilantul trimestrial (Situati financiare intermediare) – cine poate sa le intocmeasca, coditii.

Legea contabilitatii Legea 82/1991 si Legea sociatatilor comerciale Legea 31/1990 a fosta modificata, Ordinul nr. 3.067 din 10 septembrie 2018, in care se introduce prevederea ca: “Dividendele se distribuie asociaților proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, opțional trimestrial pe baza situatiilor financiare interimare si anual, dupa regularizarea efectuata prin situatiile financiare anuale, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.”

Ceea ce antreprenorii (asociatii) omit sa observe la aceasta prevedere este faptul ca “Dividendele se pot distribui asociatiilor ……, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.”

In general, in Actul Constitutiv al unei societati, mai ales pentru societatiile infiintate pana in 2018, se precizeaza faptul ca “bilantul se depune anual, conform legii…”.

Astfel, intocmirea Situatiile financiare intermediare (Bilantul trimestrial), fara modificarea Actului Constitutiv, in care se mentioaneaza ca “bilantul se depune anual”, este o incalcare a actului fondator, al societatii, deci ilegal, iar incasarea dividenteolr necuvenite se sanctioaneaza penal, cum sunt prevazute in Legea 31/1990 Art. 272: “Se pedepseşte cu inchisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societatii care:

- incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite in cursul exercițiului financiar pe baza situatiei financiare interimare si anual, pe baza situatiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea.”


Distribuirea dividendelor, trimestriale, mai ales pentru cei carea au ales acest lucru in anul 2022, pentru impozitarea acestora cu 5% (fata de 8%, incepand cu 2023) fara a avea prevedere, in Actul Costitutiv, constituie infractiune.


Pentru entitățile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestriala de dividende, intocmesc situatiile financiare interimare, formate din bilant si contul de profit si pierdere, inclusiv Anexele pentru situatiile financiare intermediare, politicile contabile, Hotararea Asociatiilor de intocmire, etc.

Situațiile financiare interimare se întocmesc si se semneaza de persoanele de drept, astfel:


– numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, inscrise in clar;
– calitatea acesteia (director economic, contabil-șef sau alta persoana desemnata prin decizie scrisa de administrator, persoana autorizata potrivit legii, membra a Corpului Experților Contabili si Contabililor Autorizati din Romania);
– numărul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.